Det er vigtigt at sige fra

I starten af juni fik en farmakonomelev Ligebehandlingsnævnets ord for, at hun var blevet uretmæssigt opsagt. Med afgørelsen fulgte en godtgørelse på hele seks måneders løn. Hun var nemlig blevet opsagt umiddelbart efter, at hun ad flere omgange havde gjort sin arbejdsgiver opmærksom på, at en kollega gentagne gange overskred hendes grænser.

Justitia

- Det er en vigtig afgørelse, lyder det fra juridisk chefkonsulent i Farmakonomforeningen, Ida Bjørner. – Den type sager kan være svære at løfte. Det er en både meget menneskelig og virkelig almindelig reaktion, at man i sager, der har sit udgangspunkt i grænseoverskridende adfærd, bliver ramt af følelser af både tvivl, skyld og skam. Det er nogle meget voldsomme følelser, og altså nogle som langt de fleste, der oplever det, bliver ramt af. Men for det første har medlemmet selv gjort sin arbejdsgiver opmærksom på, at hendes grænser blev overskredet. For det andet har hun trods tvivlen på, om det var det hele værd, holdt fast i at insistere på at blive retfærdigt behandlet. Og for det tredje har der været et tidsmæssigt sammenfald af nogle af sagens episoder, der gør det svært at hævde, at der ikke skulle være en sammenhæng.

Gentagne episoder med ubehagelig adfærd – og en apoteker der ikke tog ansvar
For nogle år siden oplevede det unge medlem nemlig gentagne gange at blive sat i ubehagelige og grænseoverskridende situationer af en kollega. Efter et stykke tid gik hun til apotekeren, men den snak endte, ifølge medlemmet, med en form for rollespil, ”så hun kunne lære selv at blive bedre til at sige fra i situationen”. En arbejdsgiver har ansvaret for at sørge for et arbejdsmiljø, hvor omgangstone og -facon er, så alle føler sig tilpas. Men her gik arbejdsgiveren ind og gav sin unge elev ansvaret for selv at håndtere og vende de ubehagelige episoder.
Et par dage senere kulminerede det dog, da kollegaen, ifølge den unge elev, havde taget godt fat om hende for at demonstrere en pointe. Hun endte med at gå grædende hjem, da hendes vagt kort efter sluttede. Dagen efter gjorde hun – igen - sin arbejdsgiver opmærksom på, at hendes grænser endnu engang var blevet overskredet, og der blev samme dag indkaldt til et møde mellem alle tre. Og kort tid efter mødet blev den pågældende elev opsagt.

Beskyttelsen gælder, fra man gør krav på lige behandling
I afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet bliver der ikke taget stilling til, om der var tale om krænkende adfærd fra kollegaens side. Men med Ligebehandlingsloven som grundlag er afgørelsen klokkeklar: For ifølge den er man beskyttet fra det øjeblik, man stiller krav om ligebehandling. Beskyttelsen gælder nemlig mod ufordelagtig behandling, herunder opsigelse, som er begrundet i, at man har fremsat krav om ligebehandling. Hendes opråb til apotekeren må derfor ikke få nogen negative konsekvenser for hende. At elevforholdet blev opsagt selvsamme aften – der ovenikøbet var den aften hendes prøvetid udløb – var simpelthen for markant et tidsmæssigt sammenfald til, at Danmarks Apotekerforening på vegne af arbejdsgiveren havde held til at bortforklare det.

Et bedre arbejdsmarked når vi siger fra
Ida Bjørner understreger igen, at sagen er vigtig: - Udover at det selvfølgelig giver en følelse af retfærdighed, når man er blevet uretmæssigt behandlet, så er sager af den her karakter vigtige, fordi de er med til at forme arbejdsmarkedet, simpelthen fordi den viser, hvor ansvaret ligger. Og her lå det helt sikkert ikke hos eleven, der gik til sin arbejdsgiver og sagde fra.

Det er en vigtig afgørelse. Den type sager kan være svære at løfte. Det er en både meget menneskelig og virkelig almindelig reaktion, at man i sager, der har sit udgangspunkt i grænseoverskridende adfærd, bliver ramt af følelser af både tvivl, skyld og skam. Det er nogle meget voldsomme følelser, og altså nogle som langt de fleste, der oplever det, bliver ramt af.

Ida Bjørner Juridisk chefkonsulent i Farmakonomforeningen

Afgørelsen viser helt tydeligt, at ansvaret for et chikanefrit miljø ligger hos arbejdsgiveren, og at det ikke er en acceptabel løsning, at man for at få ro blot skiller sig af med den medarbejder, der siger fra.
- Og så kan sagen forhåbentlig være med at til at give andre modet til at sige fra, hvis de står i en tilsvarende situation, slutter hun.

Seks måneders løn i kompensation
Det er elevlønnen, der er udgangspunkt for kompensationens størrelse, så eleven får en godtgørelse på 75.000 kr. plus de renter, svarende til mere end 10.000 kr., der på grund af den lange sagsbehandlingstid er løbet på. Det svarer til cirka seks måneders løn plus renter.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning