Kom til medlemsaften og generalforsamling i din nye kreds

Så er det nu, at du skal sætte kryds i kalenderen og tilmelde dig medlemsaftenen og generalforsamlingen i din nye kreds i Farmakonomforeningen.

COLOURBOX49071860

Kom til medlemsaften og generalforsamling i din nye kreds i september – med aftensmad og spændende oplæg. Medlemsaftenen er for ALLE aktive farmakonomer – uanset hvilken sektor du arbejder i. Til arrangementet kan du også stille op til kredsbestyrelsen og få indflydelse, viden og indsigt i fag og fagpolitik.

Medlemsaften i din nye kreds
Farmakonomforeningen er forening for alle farmakonomer - uanset hvor man arbejder. Vi er det faglige stærke fællesskab, som favner alle farmakonomer, og det afspejles også i foreningens nye lokale struktur, som fremadrettet er opdelt i kredse. Nu hører du til den kreds, som din arbejdsplads er beliggende i – og kredsene følger den regionale struktur. 

Til medlemsaftenen og generalforsamlingen i september kan du møde farmakonomerne, som hører til din kreds, ligesom der vil være spændende oplæg om bl.a. den nye farmakonomuddannelse og jobmarkedet for farmakonomer.

Stil op til bestyrelsen
På selve generalforsamlingen kan du også stille op som bestyrelsesmedlem i kredsen. Der skal vælges 7 bestyrelsesmedlemmer i år på generalforsamlingen samt en suppleant. 

Som bestyrelsesmedlem har DU mulighed for at være med til at forme foreningen og gøre en indsats for vores faglige fællesskab. Kredsbestyrelserne er ankeret i det lokale farmakonomfællesskab og står blandt andet for lokale faglige og sociale arrangementer. Det er sjovt at være en del af og giver mulighed for at være med til at skabe gode oplevelser for andre. Bestyrelserne er også vigtige, når det kommer til at sætte dagsordenen for foreningen. Problemstillinger fra alle dele af hverdagen og faget bliver løftet frem via bestyrelserne og bliver en del af foreningens politiske arbejde.

Ann-Mari Grønbæk, formand i Farmakonomforeningen, håber, at du vil overveje at stille op:

- De færreste tænker i hverdagen over, at en forening som vores først og fremmest er noget i kraft af os medlemmer. Jeg håber, at du vil overveje at stille op til bestyrelsen til medlemsaftenen i september og gøre en forskel for farmakonomerne. Det er både spændende og givende at tage del i bestyrelsesarbejdet i din kreds. Du bliver en del af et fedt fællesskab i kredsbestyrelsen, ligesom du også får mulighed for at sætte dit præg på foreningen – og så giver det bare så meget mening at gøre en forskel for andre.

Du behøver ikke at have erfaring med bestyrelsesarbejde for at stille op til bestyrelsen i din kreds.  Lyst og interesse er de eneste kvalifikationer, der kræves. Og hvis du ikke selv har lyst til at stille op, så mød op og stem på en af kandidaterne – og gør på den måde din indflydelse gældende.

Læs mere om valgene, hvad man laver som henholdsvis  kredsformand og bestyrelsesmedlem lige her.

Vi glæder os til at se dig til en god aften – husk at tilmelde dig!

Stil op som kredsformand

Inden generalforsamlingen i din kreds kan du også stille op som kredsformand og være med til at præge Farmakonomforeningen i de kommende år. Kredsformandsvalget foregår ved urafstemning blandt medlemmerne, som er knyttet til kredsen. Du kan læse mere om kredsformandsvalget, og hvordan du stiller op lige her.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning