Husk at forhandle lokal løn

Som en del af overenskomsten på privat apoteker er der afsat penge til lokal løn. På hvert apotek sættes der hver måned 1.700 kr. af pr. fuldtidsansat farmakonom til en lokal lønpulje. Det er tillidsrepræsentanten og apotekeren der aftaler, hvordan pengene skal fordeles. Hvis apoteket ikke har en tillidsrepræsentant, bestemmer apotekeren selv, hvem der skal have tillæg – og det er endnu en god grund til at få valgt en tillidsrepræsentant, hvis I ikke har en.

Privat Apotek

Der er desværre hvert år mange steder, hvor pengene ikke bliver brugt. Reglerne for Lokal Løn betyder, at hvis der den 1. marts står mere end 200 procent af den månedlige tildeling – eller maks. 75.000 kr. - så bliver midlerne tilbageholdt til fordeling mellem overenskomstparterne, og kommer altså ikke farmakonomerne på det pågældende apotek til gavn. På den måde går farmakonomerne glip af muligheden for at få mere i løn. Apotekeren har heller ikke gavn af at pengene bliver stående uden at blive fordelt til farmakonomerne, da de ikke er til rådighed for apotekeren eller kan bruges til andet formål.

Så tjek om der er penge til Lokal Løn, der ikke er brugt på dit apotek. Hvis du har en tillidsrepræsentant, så kan du hive fat i vedkommende, og ellers kan du spørge din apoteker.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning