Farmakonomer i regionerne

Der er brug for flere farmakonomer tæt på patienterne i regionerne.

Region
Foto: Ole Mortensen

Farmakonomer er en anerkendt og anvendt faggruppe på sygehusapotekerne – men regionerne bør i højere grad bruge farmakonomers kompetencer på de specialiserede afsnit og sygehusafdelinger, hvor medicinhåndteringen fylder i opgaveløsningen, og hvor der fortsat sker alvorlige medicinfejl.

Ann-Mari Grønbæk Formand i Farmakonomforeningen
  • På hospitalerne sker der fortsat alvorlige medicinfejl – og der sker fortsat også fejl i skift mellem sektorer. Disse fejl kan være livstruende bl.a. fordi indlagte patienter kan være så syge i forvejen, at de er meget sårbare.
  • Med et tværfagligt samarbejde omkring medicinen, kan der frigives tid fra det resterende personale, der i højere grad kan fokusere på plejen og behandlingen af den enkelte patient.  Ved at bruge farmakonomernes kompetencer– fra modtagelse, opbevaring og dispensering af medicin – til gennemgang af det samlede indtag og patientrådgivning vil man i samspil med resten af personalet styrke medicinsikkerheden på den enkelte afdeling.  
  • På sygehusene håndteres og gives mange risikosituationslægemidler, hvor der er en forhøjet risiko for medicinfejl. I det patientnære samarbejde kan farmakonomer rådgive resten af personalet om risikosituationer, som kan undgås.
  • På de fleste sygehusafdelinger er et stigende antal af de indlagte polyfarmarci-patienter. Her stiger risikoen for medicinfejl og bivirkninger. På sygehusafdelinger kan farmakonomer have øje for den enkelt patients samlede medicinforbrug, herunder om medicinsk behandling i forbindelse med anden sygdom kan interagere negativt og give komplikation i forbindelse med ny igangsat behandling.
  • Patienter med psykisk sygdom behandles ofte med en eller flere slags psykofarmaka, og får ofte samtidig medicin for fysiske sygdomme. Det kan føre til både fejl og uhensigtsmæssig behandling. Lad farmakonomer bidrage til at sikre korrekt medicinering og rådgivning.
  • Farmakonomer er en ressource ude på alle sygehusafdelinger, ligesom de er en vigtig og uundværlig faggruppe på sygehusapotekerne. Her kan deres kompetencefelt også udvikles yderligere – og farmakonomerne bør have et større ben indenfor forskning og ledelse.

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk


Emneord