Farmakonomer i lægepraksis

Flere medicinrelaterede opgaver peger på mere medicinfaglighed i lægehuse.

Lægepraksis
Foto: Lars Reese

Praktiserende læger har brug for farmakonomer til de stigende medicinrelaterede opgaver, samtidig med at farmakonomer kan supplere resten af hjælpepersonalet med bl.a. håndtering af prøver, administrative opgaver og vaccinationer.

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen
  • Familielægen, der gør det hele selv, er fortid. Den praktiserende læge får en større og større rolle i det nære sundhedsvæsen og har en vigtig, men krævende gatekeeperfunktion til resten af sundhedsvæsenet. Udviklingen skaber grobund for større lægeklinikker, hvor tværfagligt hjælpepersonale understøtter lægen i de mange nye opgaver, som lægerne påtager sig - fx en opsøgende indsats ift. sårbare borgere, ligesom at medicinopgaverne fylder mere. 
  • For flere ældre og flere kronikere betyder, at danskerne bruger mere medicin, og den praktiserende læge har en central funktion her ift. fx ordination. Ved at ansætte en farmakonom kan den enkelte lægepraksis styrke kvaliteten i medicinhåndteringen, receptadministrationen og patientrådgivningen om brug af medicin.
  • Farmakonomerne kan som medicinkyndigt praksispersonale bistå med store dele af medicingennemgangen og vurdering af compliance. Derudover kan farmakonomen vejlede omkring risikosituationer vedr. psykofarmaka og polyfarmaci, herunder bivirkninger og interaktioner.
  • Farmakonomer kan håndtere de generelle opgaver, som hjælpepersonalet i lægepraksis ofte tager sig af fx vaccinationer og blod- og urinprøver. Farmakonomer kan også varetage administrative opgaver.
  • Farmakonomer kan styrke det tværfaglige samarbejde og den generelle medicinfaglighed i den enkelte lægepraksis

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk


Emneord