Farmakonomer i kommunerne

Der er brug for specialistviden om medicinhåndtering i kommunerne.

Udklip
Foto: Ty Stange

I mange kommuner er kompleksiteten i medicinhåndteringen stigende. Ved at ansætte farmakonomer med specialistviden om medicin kan kommunerne styrke medicinsikkerheden. Det vil give færre indlæggelser og dødsfald som følge af medicinfejl.

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen
  • Flere ældre borgere og kronikere betyder flere medicinrelaterede opgaver på kommunernes pleje- og sundhedsområde.
  • Samtidig øges kompleksiteten også i medicinhåndteringen omkring den enkelte patient , da flere borgere end tidligere har mere end en sygdom, og får medicin for flere forskellige lidelser. 
  • Jo mere medicin – jo større er risikoen for fejl, og cirka 2/3 af alle rapporterede utilsigtede hændelser fra kommunerne skyldes medicinfejl.
  • Antallet af medicinfejl kan nedbringes ved at sikre systematisk medicinhåndtering på de enkelte kommunale enheder. Det kan en farmakonom stå for - ligesom at farmakonomen kan håndtere de medicinfejl, som opstår - fra indberetning til løsning.
  • Mange kommuner har allerede nu svært ved at rekruttere og fastholde personale på sundheds- og ældreområdet. Den tendens forstærkes de kommende år, hvor en stor del af det nuværende personale pensioneres. Brug her farmakonomernes hænder som en del af løsningen - farmakonomer kan aflaste det pressede sundheds- og plejepersonale med de borgernære medicinrelaterede opgaver, så resten af personalet kan gøre det, som de er bedst til: Sikre en omsorgsfuld, god pleje og behandling.
  • Farmakonomer kan rådgive personalet på kommunale institutioner om sikker brug og håndtering af medicin, herunder hvordan man undgår medicinspild. Farmakonomer står også for udvikling og gennemførelse af uddannelse af andre faggrupper, som dermed bliver bedre til håndtering af medicin i dagligdagen.

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Bjørn Klinke
Bjørn Klinke

Afdelingschef for politik og kommunikation

Dir.tlf: 2677 2640

bjk@farmakonom.dk


Emneord