Når et apotek skifter ejer

Der er meget at tage højde for, når et apotek skifter ejer. Her kan du læse om dine rettigheder og pligter som ansat, processen for udnævnelse af en ny apoteker og forfremmelseskonsulenternes input til processen.

Oesterbro Apotek 78
 • De ansatte

  Det kan give anledning til spørgsmål og usikkerhed, hvis man er ansat på et apotek, hvor der sker ændringer i ejerskabet. 

  Læs Farmakonomforeningens pjece om apotekerskifte her

  Farmakonomforeningen står også altid klar til at svare på spørgsmål fra tillidsrepræsentanten og medarbejdergruppen på apoteket.

 • Udnævnelse af ny apoteker

  Det er Lægemiddelstyrelsen, der udnævner nye apotekere. Som en del af processen får Lægemiddelstyrelsen råd fra Forfremmelsesrådet, der består af tre personer udpeget af henholdsvis Danmarks Apotekerforening, PharmaDanmark og Farmakonomforeningen.
  Forfremmelsesrådet rådgiver Lægemiddelstyrelsen om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet til at drive det konkrete apotek.

  Farmakonomforeningen er løbende i dialog med Lægemiddelstyrelsen om processen i forbindelse med at en apoteksbevilling bliver ledig.

  På sin hjemmeside beskriver Lægemiddelstyrelsen processen, så man altid kan se, hvad der sker i de forskellige trin i forløbet.

  Det kan du læse om her 

  Du kan også læse en artikel fra Farmakonomen 2, 2023 om udnævnelsen af forfremmelseskonsulenter eller en om Farmakonomforeningens ønsker til processen og endelig et interview om hvad Lægemiddelstyrelsen vægter i processen.

 • Forfremmelseskonsulenterne

  Når en ledig apoteksbevilling slås op, er det forfremmelseskonsulenternes opgave at rådgive Lægemiddelstyrelsen. Forfremmelseskonsulenterne skal være med til at vurdere, om en ansøger til en apoteksbevilling er egnet til at drive apotek.

  De tre forfremmelseskonsulenter beskikkes af Sundhedsministeren for tre år ad gangen. Farmakonomforeningen indstiller en af dem. De to andre konsulenter indstilles af Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening. Forfremmelseskonsulenterne udgør Forfremmelsesrådet.

  Forfremmelsesrådets opgave er at rådgive Lægemiddelstyrelsen om, hvorvidt ansøgerne til en ledig apoteksbevilling er egnet eller ej til at drive apotek. Forfremmelsesrådet kan ikke træffe beslutninger men er alene rådgivende. Lægemiddelstyrelsen varetager den videre sagsbehandling i forbindelse med udnævnelse af en apoteker.

  I starten af forløbet kontakter Farmakonomforeningens forfremmelseskonsulent apotekets tillidsrepræsentant for at få en dialog om, hvilke ønsker personalet har til en kommende apoteker.

  Når en ny apoteker overtager apoteket, er der tale om virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at de ansatte er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven


  Farmakonomforeningens forfremmelseskonsulent

  Pernille Ahlmann, Vordingborg Apotek, er forfremmelseskonsulent.


Emneord