Arbejdstid i kommunerne

Få overblik over din arbejdstid som farmakonom ansat i en kommune.

I kommunerne fastsættes det daglige arbejde efter lokale forhold og den normale arbejdstid er på 37 timer ugentligt incl. frokostpausen.
Arbejdet tilrettelægges lokalt ud fra de opgaver der skal udføres og følger:

Kommenteret arbejdstidsaftale med KL

Farmakonomer der bliver ansat i kommunerne, bliver enten ansat som selvtilrettelæggende eller i skema i henhold til arbejdstidsaftalen.

Ansat som Selvtilrettelæggende

Selvtilrettelæggende betyder at man er ansat til et konkret timeantal – men selv kan tilrettelægge arbejdstiden. Bliver du ansat som selvtilrettelægger er du ikke omfattet af arbejdstidsaftalens bestemmelser og får derfor heller ikke overtidsbetaling eller tillæg for at arbejde på særlige tidspunkter. Skulle der være en periode med ekstra ordinært mange ”sene møder” eller arbejde der kræver at du er der på bestemte tidspunkter, så skal du konkret gå i dialog med din leder omkring denne honorering.

Hvis du er selvtilrettelæggende vil det fremgå af din ansættelseskontrakt.

 Ansat i henhold til arbejdstidsaftalen

Arbejdstidsaftalen er indgået mellem Sundhedskartellet og KL.

Hvis du er ansat i henhold til arbejdstidsaftalen bliver du honoreret for overarbejde og arbejde på skæve tidspunkter.

Er du ansat på fuldtid med en daglig fastlagt arbejdstid, har du ved beordret overarbejde krav på et tillæg til din timeløn på 50 pct., beregnet pr. påbegyndt halve time. Overarbejde skal varsles senest dagen forinden i arbejdstiden og for manglende varsel af overarbejde ud over en time ydes et tillæg på kr. 27,76 (31.3.2000 niveau).

Er du ansat under 37 timer ugentligt, vil timerne op til 37 blive betragtet som ”merarbejde” og overarbejdsbetaling vil først finde sted efter 37 timers tjeneste.
Bliver du tilkaldt til overarbejde på en arbejdsfri dag honoreres du med minimum 6 timer. For tjeneste ud over de 6 timer honoreres pr. påbegyndt time

Ønsker du flere oplysninger omkring arbejdstid, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.


Emneord