Arbejdstid i regionerne

Få overblik over din arbejdstid som farmakonom ansat i en region.

Arbejdet i regionerne fastsættes efter lokale forhold. Den normale arbejdstid er på 37 timer ugentligt inklusiv frokostpause.

Arbejdet tilrettelægges lokalt ud fra de opgaver der skal udføres og følger arbejdstidsaftalen indgået mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner. Den normale daglige arbejdstid kan udgøre mellem 5 og 12 timer.

Arbejdstidsaftalen med Danske Regioner

Pauser

Pauser af mindre end halv times varighed, hvor farmakonomen står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke kan forlade arbejdspladsen, medregnes i arbejdstiden.

Overarbejde

Er du ansat på fuldtid med en daglig fastlagt arbejdstid har du ved beordret overarbejde krav på et tillæg til din timeløn på 50 pct. Overarbejde skal varsles senest dagen forinden i arbejdstiden og for manglende varsel af overarbejde ud over en time ydes et tillæg på kr. 26,56 (31.3.2000 niveau).

Er du ansat under 37 timer om ugen vil timerne op til 37 timer være at betragte som ”merarbejde” og overarbejdsbetaling vil først finde sted efter 37 timers tjeneste.

Rådighedsvagt/Tilkald

Udover at arbejde i normal tjeneste, er der også farmakonomer der indgår i rådighedsvagter og tilkaldevagter. Dette kan du få flere oplysninger om hos enten din TR eller ved at kontakte sekretariatet.


Emneord