Arbejdstid i staten

Få overblik over din arbejdstid som farmakonom ansat i staten.

Arbejdet på statslige arbejdspladser fastsættes efter lokale forhold og den normale arbejdstid er på 37 timer ugentligt, inklusiv frokostpausen.

Ansatte i staten er omfattet af:

Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Farmakonomer, der arbejder som lærere på statens område, er omfattet af Arbejdstid for lærer m.fl. i staten

Overarbejde
Er du ansat med en ugentlig arbejdstid på 37 timer godtgøres overarbejde med tillæg på 50 pct. For deltidsansatte godtgøres merarbejde op til 37 timer med almindelig timeløn og timer udover 37 timer med et tillæg på 50 pct.

 

 


Emneord