Arbejdstid for farmakonomelever

Få overblik hvor meget du skal arbejde som farmakonomelev og hvornår.

Den ugentlige arbejdstid for en elev er 37 timer. Heri lægges alt uddannelse som for eksempel studiedage, udstationering, undervisningstid på Farmakonomskolen og den almindelige uddannelsestid på apoteket. Elever er omfattet af de samme skemamæssige regler som farmakonomer.

Eleverne er som udgangspunkt ansat i fuld tid 160 timer pr. måned og skemaet må højest dække 6 uger, med mindre der er indgået en lokalaftale.

 • Arbejde i weekenden og om aftenen

  Arbejdstiden skal være sammenhængende og på mindst 3 timer – dog 2 timer på en søndag. Farmakonomelever kan ikke pålægges delt tjeneste (møde mere end en gang pr. dag). Farmakonomelever kan kun pålægges at arbejde 2 aftener pr. uge i gennemsnit (arbejde efter kl. 20).

  Farmakonomelever må højest arbejde to weekender i en 4 ugers periode. Dog maksimalt en lang lørdag (efter kl. 14). Farmakonomelever skal ikke møde på apoteket om lørdagen under skole- og praktikophold.

 • Tillæg for weekendarbejde

  Elever, der arbejder uden for tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 8.00-20.00 samt lørdag kl. 8.00-14.00, dog én lørdag hver 4. uge kl. 8.00-16.00, får et tillæg på 50 pct. for hverdage og 75 pct. for lørdag og søndag. Elever er omfattet af de samme pauseregler som farmakonomer.

 • Forskudt tid

  Juleaftensdag, nytårsaftensdag fra kl. 16.00, nytårsdag, grundlovsdag og helligdage, der falder på hverdage, er fridage med løn – også for elever. Arbejde på disse dage udløser et tillæg på 150 pct. Hvis den særlige dag falder på en søndag, er tillægget på 100 pct..

  Når eleverne er på skoleophold, kan de ikke pålægges eller kaldes på arbejde på apoteket.

 • Overarbejde

  I udgangspunktet skal elever – ligesom uddannede farmakonomer – kende deres arbejdsskema 4 uger frem. Der kan dog varsles ikke-varige ændringer 2 uger frem, men endnu kortere varsler kræver, at der er indgået en lokal aftale.

  Overarbejde

  Elever kan kun undtagelsesvist pålægges at arbejde over. Eleverne er ansat på apoteket, mens de er under uddannelse, hvorfor det et vigtigt, at eleverne har tid til deres skole. Der er derfor et skærpet krav til, hvornår en elev kan kaldes på overarbejde set i forhold til, hvornår en farmakonom kan.

  Hvis det sker, at en farmakonomelever skal arbejde over, skal det honoreres med enten timer til afspadsering inkl. tillæg eller med en betaling svarende til 2/3 af overarbejdsbetalingen for en farmakonom på 1. skalatrin.

  For at læse mere om de relevante tillæg se afsnittet om overarbejde

 • Skemaændringer

  Din apoteker har mulighed for at ændre i dit faste skema. Du skal meddeles alle ændringer i dit arbejdsskema inden for apotekets åbningstid, dog senest kl. 18. Hvis varslingsreglerne, som beskrevet nedenfor, ikke bliver overholdt, skal du honoreres med et særligt tillæg som kompensation for manglende varsel.

  Varige ændringer skal varsles med 4 uger. En varig ændring er en permanent ændring i dit faste arbejdsskema, som dermed også ændrer dine fremtidige arbejdsskemaer.

  Midlertidige ændringer skal varsels med 2 uger. En midlertidig ændring er en enkeltstående ændring i det konkrete arbejdsskema, varslingen vedrører.

  I kan ved lokalaftale fastsætte andre ændringsvarslinger ved både varige og ikke-varige skemaændringer.

  Manglende overholdelse af varsel

  Hvis apotekeren ikke overholder varslingerne i ovenstående, så skal du honoreres efter følgende satser:

  • Tillæg på 50% - for arbejde man-fre fra 08-20 og lør 08-14
  • Tillæg på 100% - for arbejde uden for ovenstående tidsrum
  • Tillæg på 150% - for arbejde på de særlige dage nævnt i § 8C, stk. 3 og 4

  Hvis ændringen sker med mindre end 24 timers varsel skal apotekeren desuden sikre sig, at du er orienteret om ændringen.


Emneord