Arbejdstid for farmakonomelever

Få overblik hvor meget du skal arbejde som farmakonomelev og hvornår.

Den ugentlige arbejdstid for en elev er 37 timer. Heri lægges alt uddannelse som for eksempel studiedage, udstationering, undervisningstid på Farmakonomskolen og den almindelige uddannelsestid på apoteket. Elever er omfattet af de samme skemamæssige regler som farmakonomer.

Eleverne er som udgangspunkt ansat i fuld tid 160 timer pr. måned og skemaet må højest dække 6 uger, med mindre der er indgået en lokalaftale.

 • Arbejde i weekenden og om aftenen

  Arbejdstiden skal være sammenhængende og på mindst 3 timer – dog 2 timer på en søndag. Farmakonomelever kan ikke pålægges delt tjeneste (møde mere end en gang pr. dag). Farmakonomelever kan kun pålægges at arbejde 2 aftener pr. uge i gennemsnit (arbejde efter kl. 20).

  Farmakonomelever må højest arbejde to weekender i en 4 ugers periode. Dog maksimalt en lang lørdag (efter kl. 14). Farmakonomelever skal ikke møde på apoteket om lørdagen under skole- og praktikophold.

 • Tillæg for weekendarbejde

  Elever, der arbejder uden for tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 8.00-20.00 samt lørdag kl. 8.00-14.00, dog én lørdag hver 4. uge kl. 8.00-16.00, får et tillæg på 50 pct. for hverdage og 75 pct. for lørdag og søndag. Elever er omfattet af de samme pauseregler som farmakonomer.

 • Forskudt tid

  Juleaftensdag, nytårsaftensdag fra kl. 16.00, nytårsdag, grundlovsdag og helligdage, der falder på hverdage, er fridage med løn – også for elever. Arbejde på disse dage udløser et tillæg på 150 pct. Hvis den særlige dag falder på en søndag, er tillægget på 100 pct..

  Når eleverne er på skoleophold, kan de ikke pålægges eller kaldes på arbejde på apoteket.

 • Overarbejde

  I udgangspunktet skal elever – ligesom uddannede farmakonomer – kende deres arbejdsskema 4 uger frem. Der kan dog varsles ikke-varige ændringer 2 uger frem, men endnu kortere varsler kræver, at der er indgået en lokal aftale.

 • Skemaændringer

  Ændres elevens skema med under 4 uger – og er der ikke tale om ikke-varige ændringer eller indgået en lokal aftale – så vil der være tale om overarbejde, der kun rent undtagelsesvis kan pålægges elever. Dette kan ikke fraviges, selvom eleven selv ønsker at påtage sig overarbejde.


Emneord