Derfor er overenskomsten vigtig for dig som elev

Overenskomsten får din hverdag til at hænge sammen. Det er den, der regulerer rigtig meget af dit arbejdsliv – og nu er der et overenskomstforlig klar. I næste uge bliver overenskomsten sendt til afstemning. Og det er vigtigt, at du stemmer.

Ung Kvinde Ved Reol

Måske har du masser erhvervserfaring og har godt styr på overenskomster. Måske er det mere nyt for dig. Uanset hvad, så er det sådan, at en del af vilkårene på det danske arbejdsmarked er bestemt gennem lovgivning. Samtidig bliver rigtig meget fastlagt i overenskomster, som er aftaler lavet mellem fagforeninger som Farmakonomforeningen, og arbejdsgiverorganisationer, som Danmarks Apotekerforening. Det gælder blandt andet din løn, din ret til pauser og i hvor lang tid i forvejen, du skal kende dit skema. Aftalen bliver indgået mellem foreningerne, men før de gælder, så skal medlemmerne stemme om dem.

Den overenskomst, der netop er indgået aftale om, byder blandt andet på generelle lønstigninger og forbedringer i forhold til varsling af ændringer i skemaet og en sikring af pauser – også for dig som elev. 

Farmakonomforeningens formand Ann-Mari Grønbæk håber, at rigtig mange elever vil stemme om overenskomsten:

- I Farmakonomforeningen er elevfællesskabet heldigvis rigtig stærkt, og det er helt vildt vigtigt for fagets fremtid. Jeg håber meget, at rigtig mange elever bruger deres rettigheder som medlemmer og stemmer om overenskomsten.

Du stemmer blandt andet om din løn - også som færdiguddannet

Det er vigtigt, at du stemmer om overenskomsten – også selvom du måske stadig er på første år af din uddannelse. For det første dækker overenskomsten også dig som elev, så det er også dine vilkår, den regulerer. Det gælder også din elevløn. Samtidig dækker overenskomsten perioden fra 1. april 2021 og helt frem til 31. marts 2024. Så det er den overenskomst, du skal stemme om nu, der gælder for dig, når du bliver færdiguddannet. På den måde er det både din løn som elev og  din fremtidige løn som færdiguddannet, du kan være med til at stemme for.

Færre elever skal komme i klemme

En af de ting, Farmakonomforeningen har lagt stor vægt på i forhandlingerne, er at få præciseret en række ting i overenskomsten. Der har nemlig været nogle områder, hvor reglerne er blevet bøjet en del i forhold til, hvordan det var meningen, de skulle bruges. Og det er i en del tilfælde gået ud over medarbejdere – også elever. I den nye overenskomst har det blandt andet ført til mere præcise formuleringer om minustimer. Det betyder, at man med den nye overenskomst i hånden kan slå fast, at man ikke kan have minustimer, når en skemaperiode udløber.

Bliv klogere på indholdet i overenskomsten


I begyndelsen af næste uge får du ligesom alle andre medlemmer på privat apotek tilsendt en mail med stemmemateriale. Her vil hele overenskomstresultatet også blive gennemgået.

Du har også mulighed for at deltage i nogle online medlemsmøder – og her kan du stille spørgsmål til indholdet.

Du kan allerede tilmelde dig nu:

Medlemsmøde onsdag den 5. maj kl. 20-21.30

Medlemsmøde tirsdag den 11. maj kl. 20-21.30

 

Din stemme er vigtig

Det er altid vigtigt, at du giver din mening til kende i medlemsdemokratiet, når der for eksempel skal stemmes om overenskomsten. Farmakonomforeningen bliver simpelthen stærkere jo flere medlemmer, der stemmer om overenskomsten. Det lægger vægt bag foreningens argumenter, for det viser nemlig samarbejdspartnere og politikere, at foreningen taler på vegne af medlemmerne, og at man bliver nødt til at tage højde for foreningens holdninger. I sidste ende kommer det medlemmerne til gode.

Så husk at stemme!


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning