Overenskomstforhandlinger i staten

På det statslige område er Farmakonomforeningen en del af et forhandlingsfælleskab, der hedder CO10. CO10 har i fællesskab vedtaget en række temaer, der skal med til forhandlingsbordet. Du kan herunder læse kort om de udvalgte temaer.

Lidt om overenskomstforhandlinger
Når Farmakonomforeningen forhandler om en nye overenskomst sker det inden for en økonomisk ramme. Inden for den ramme kan vi så aftale hvordan pengene skal anvendes.

Helt centralt står lønstigninger. Vi har alle oplevet, at inflationen har spist af vores penge i hverdagen. Derfor forventer vi også, at løn bliver det helt dominerende tema, når vi sidder ved forhandlingsborderet. Den største pose penge vil blive brugt på generelle lønstigninger til alle ansatte. Men også den lokale lønforhandling kan blive prioriteret enten højt eller lavt.

Pengene i rammen kan også bruges til at få andre goder. Der kan for eksempel være mere frihed, tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter eller mere til pension.


Processen
På det statslige område er overenskomstprocessen godt i gang. Midt i juni var der frist for at melde ønsker ind.

Når alle medlemmer har haft mulighed for at byde ind med deres ønsker, går processen med at samle og udvælge de overordnede temaer i gang. Der er tale om en grundig proces, hvor først foreningens hovedbestyrelse grundigt diskuterer og derefter udvælger temaerne ud fra alle forslagene. Her bliver der taget højde for både det strategiske, og at der kan være kommet mange forskelligartede krav ind, og at de ikke nødvendigvis peger i samme retning. Derpå mødes foreningens forhandlere i CO10. Og så er det her man i fællesskab udvælger temaer og emner, ud fra de samlede input foreningerne har fået. 

Forhandlingstemaer

  • Løn og pension

    Farmakonomforeningen ønsker, at alle farmakonomer får en lønudvikling, der som minimum sikrer reallønnen, dvs. at du kan købe det samme som før den voldsomme inflation. Derfor ønsker Farmakonomforeningen så mange penge som muligt i den økonomiske ramme bruges til generelle lønstigninger, så alle sikres en fornuftig lønudvikling.

  • Arbejdstilrettelæggelse - arbejdsliv

    Medarbejderne ønsker fleksibilitet – det samme gør arbejdsgiverne. Men det er ikke nødvendigvis den samme fleksibilitet, der efterlyses. Medarbejderne vil have forudsigelighed, mens arbejdsgiverne fx vil kunne trække ekstra på medarbejderne med kort varsel. Det fremhæves af arbejdsgiverne, at der er for mange arbejdstidsregler, og at de er for komplicerede. Omvendt er vi optaget af, at arbejde, hvor farmakonomerne i høj grad selv tilrettelægger, kan blive grænseløst og derfor ofte kalder på flere beskyttelsesregler.

  • Kompetenceudvikling

    Vores opgaver ændrer sig livet igennem. Derfor skal uddannelsen følge med. I staten har du adgang til en kompetenceudviklingsfond, som er finansieret af overenskomsterne.


Emneord