Overenskomstforhandlinger i staten

På det statslige område er Farmakonomforeningen en del af et forhandlingsfælleskab, der hedder CO10. CO10 har i fællesskab vedtaget en række temaer, der skal med til forhandlingsbordet. Du kan herunder læse kort om de udvalgte temaer.

Der er indgået generelt forlig på det statslige område

Du kan læse mere om resultatet her 


Organisationsforhandlingerne er fortsat i gang.

Forhandlingstemaer

  • Løn og pension

    Farmakonomforeningen ønsker, at alle farmakonomer får en lønudvikling, der som minimum sikrer reallønnen, dvs. at du kan købe det samme som før den voldsomme inflation. Derfor ønsker Farmakonomforeningen så mange penge som muligt i den økonomiske ramme bruges til generelle lønstigninger, så alle sikres en fornuftig lønudvikling.

  • Arbejdstilrettelæggelse - arbejdsliv

    Medarbejderne ønsker fleksibilitet – det samme gør arbejdsgiverne. Men det er ikke nødvendigvis den samme fleksibilitet, der efterlyses. Medarbejderne vil have forudsigelighed, mens arbejdsgiverne fx vil kunne trække ekstra på medarbejderne med kort varsel. Det fremhæves af arbejdsgiverne, at der er for mange arbejdstidsregler, og at de er for komplicerede. Omvendt er vi optaget af, at arbejde, hvor farmakonomerne i høj grad selv tilrettelægger, kan blive grænseløst og derfor ofte kalder på flere beskyttelsesregler.

  • Kompetenceudvikling

    Vores opgaver ændrer sig livet igennem. Derfor skal uddannelsen følge med. I staten har du adgang til en kompetenceudviklingsfond, som er finansieret af overenskomsterne.


Emneord