Overenskomstforhandlinger på privat apotek

Overenskomsten for landets farmakonomer ansat på privat apotek bliver forhandlet mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.

Forhandlingerne på apoteksområdet, startede for alvor på februars sidste dag.

Processen

 • Indsamling af krav og udvælgelse af temaer

  Kravindsamlingen blandt medlemmer ansat på privat apotek sluttede den 13. oktober 2023.

  Efter alle medlemmer havde haft mulighed for at byde ind med deres ønsker, gik processen med at samle og udvælge de overordnede temaer i gang. Der er tale om en grundig proces, hvor Farmakonomforeningens hovedbestyrelse grundigt diskuterede og derefter udvalgte temaerne ud fra alle forslagene. Her blev der taget højde for både det strategiske, og at der kom mange forskelligartede krav ind, og at de ikke nødvendigvis pegede i samme retning. Efter drøftelserne og udvælgelsen lavede sekretariatet det forberedende arbejde. Her bliver der blandt andet regnet på, hvad de enkelte forslag koster. 

  Temaerne bliver af forhandlingstekniske årsager ikke lagt åbent frem, men de centrerer sig om at sikre god reallønsudvikling og forhold der kan understøtte trivsel og gøre det attraktivt at arbejde på apoteket.

 • Forhandlingerne

  Forhandlingerne startede ved udgangen af februar 2024. Her blev der først udvekslet krav mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening. Derpå går forhandlingerne i gang. Forhandlerne mødes flere gange, og mellem møderne er der tid til at tage hjem og diskutere, lave beregninger og lægge strategi.

 • Urafstemning

  Når forhandlerne når et resultat, er der endnu et vigtigt element, der skal til, før overenskomsten eventuelt kan træde i kraft: medlemmerne skal stemme om den. Også her er det vigtigt, at du deltager. En høj stemmeprocent styrker nemlig farmakonomernes fællesskab forud for næste forhandling.


Emneord