Overenskomstforhandlinger i regioner

Overenskomsten på det regionale område bliver forhandlet i samarbejde med Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet. Forhandlingsfællesskabet har udvalgt tre overordnede temaer for forhandlingerne i 2024. Du kan herunder læse mere om temaerne og forhandlingsprocessen.

Der er både indgået generelt forlig og forlig for de enkelte organisationer på det regionale område

Du kan læse mere om selve den generelle aftale her og her kan du læse om forliget for farmakonomerne. Endelig kan du her læse mere om hvad aftalen i kroner og øre betyder for dig

Forhandlingerne for alle faggrupper i forhandlingsfællesskabet skal være i mål, før resultaterne kan sendes til afstemning, da afstemningerne på de forskellige områder i år skal foregå på samme tid. Der er frist indtil slut marts med at komme i mål med forhandlingsdelen, og først derefter vil der altså være afstemning. 

Processen

 • Indsamling af krav

  På det regionale område er overenskomstprocesses frem imod OK24 skudt i gang. Kravindsamlingen blandt vores regionalt ansatte medlemmer blev afsluttet den 12. september 2023.

  Vores tillidsrepræsentanter spiller en vigtig rolle ved at debattere og indsamle krav på arbejdspladserne, og bidrager også til forhandlingerne løbende som baggrundgruppe for vores forhandlingsdelegation.

  Der er selvfølgelig også farmakonomer i regionerne, som ikke har en TR bl.a. lederne og mange af de ansatte på afdelingerne. Derfor har der været mulighed for at deltage i online debatmøder med vores formand og forhandlingschef.

  Efter alle havde haft mulighed for at byde ind, blev kravene samlet, konkretiseret og prioriteret af foreningens hovedbestyrelse. Her blev der taget højde for både det strategiske, og at der kom mange forskelligartede krav ind, og at de ikke nødvendigvis pegede i samme retning. Derpå blev kravene meldt ind til Sundhedskartellet hvor man i fællesskab udvalgte temaer og emner, ud fra de samlede input foreningerne fik.  Kravene blev også meldt ind til forhandlingsfællesskabet, som gennemgik samme proces.

 • Forhandlingerne

  I januar blev der udvekslet krav med arbejdsgiver, dvs. Danske Regioner, og forhandlingerne gik i gang. Forhandlingsfællesskabet forhandler de overordnede lønstigninger og andre aftaler, som vil gælde for alle ansatte, f.eks. barselsvilkår. Derefter forhandler Sundhedskartellet fælles for de 8 medlemsorganisationer, dels om forbedringer af vores fælles rettigheder og vilkår, dels om eventuelle særkrav fra farmakonomerne.

  Her kan du læse hvordan det gik med de overordnede forhandlinger


  Forhandlingerne for de særlige vilkår kun for farmakonomer er også afsluttet. Du kan læse om resultatet her

 • Urafstemning

  Når forhandlerne er kommet frem til et forlig, sendes det til afstemning blandt medlemmerne.

Temaerne

 • Løn

  Langt størstedelen af den økonomiske ramme ifm. OK24 skal bruges på at sikre

  reallønnen, som er faldet i den seneste overenskomstperiode pga. den høje inflation.

  Organisationsmidlerne kan prioriteres til forbedringer af vores overenskomster og arbejdstidsaftale; typisk vil de blive brugt på lønstigninger for udvalgte grupper, f.eks. med høj eller lav anciennitet, særlige funktioner, ledere, pension eller ulempetillæg/særydelser.

 • Et fleksibelt og holdbart arbejdsliv

  I en velfærdssektor der er hårdt presset, er arbejdsgiverne dybt afhængige af vores fleksibilitet, når enderne på den enkelte arbejdsplads skal mødes. Men fleksibiliteten skal også gå den anden vej. Ved OK24 vil vi rette fokus på de vilkår, der underbygger et fleksibelt og bæredygtigt arbejdsliv, hvor man kan bruge sin faglighed og løse opgaverne med kvalitet og samtidig have et privatliv med alt hvad dertil hører.

 • Kompetenceudvikling

  Det er vores grundholdning, at det er arbejdsgivers pligt at sikre løbende kompetenceudvikling. Samtidig er der bekymring for, om der stilles den tilstrækkelige kompetenceudvikling til rådighed. Det er således et dilemma, om vi alligevel skal stille krav om, at der afsættes overenskomstmidler til efter- og videreuddannelse i OK-forhandlingerne, eller om det er noget helt andet der skal til.


Emneord