Overenskomstforhandlinger i kommuner

Overenskomsten på det kommunale område bliver forhandlet i samarbejde med Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet. Forhandlingsfællesskabet har udvalgt tre overordnede temaer for forhandlingerne i 2024. Du kan herunder læse mere om temaerne og forhandlingsprocessen.

Lidt om overenskomstforhandlinger

Når Farmakonomforeningen forhandler om en nye overenskomst sker det inden for en økonomisk ramme. Inden for den ramme kan vi så aftale hvordan pengene skal anvendes.

Helt centralt står lønstigninger. Vi har alle oplevet, at inflationen har spist af vores penge i hverdagen. Derfor forventer vi også, at løn bliver det helt dominerende tema, når vi sidder ved forhandlingsborderet. Den største pose penge vil blive brugt på generelle lønstigninger til alle ansatte. Men også den lokale lønforhandling kan blive prioriteret enten højt eller lavt.

Pengene i rammen kan også bruges til at få andre goder. Der kan for eksempel være mere frihed, tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter eller mere til pension.

Processen

 • Indsamling af krav

  På det kommunale område er overenskomstprocesses frem imod OK24 skudt i gang. Kravindsamlingen blandt vores kommunaltansatte medlemmer afsluttes den 12. september 2023.  Der har der været mulighed for at deltage i online debatmøder med vores formand og forhandlingschef, og der er sendt anonyme spørgeskemaer ud til alle medlemmer.

  Når alle har haft mulighed for at byde ind, skal kravene samles, konkretiseres og prioriteres af foreningens hovedbestyrelse. Her bliver der taget højde for både det strategiske, og at der kan være kommet mange forskelligartede krav ind, og at de ikke nødvendigvis peger i samme retning. Derpå meldes kravene ind til Sundhedskartellet hvor man i fællesskab udvælger temaer og emner, ud fra de samlede input foreningerne har fået.  Kravene meldes også ind til forhandlingsfællesskabet, som gennemgår samme proces.

 • Forhandlingerne

  I december måned udveksles kravene med arbejdsgiver, dvs. Kommunernes Landsforening, og forhandlingerne går i gang. Forhandlingsfællesskabet forhandler de overordnede lønstigninger og andre aftaler, som vil gælde for alle ansatte f.eks. barselsvilkår. Derefter forhandler Sundhedskartellet fælles for de 8 medlemsorganisationer, dels om forbedringer af vores fælles rettigheder og vilkår, dels om eventuelle særkrav fra farmakonomerne.

 • Urafstemning

  Når forhandlerne er kommet frem til et forlig, sendes det til afstemning blandt medlemmerne i foråret 2024.

Temaerne

 • Løn

  Langt størstedelen af den økonomiske ramme ifm. OK24 skal bruges på at sikre

  reallønnen, som er faldet i den seneste overenskomstperiode pga. den høje inflation.

  Organisationsmidlerne kan prioriteres til forbedringer af vores overenskomster og arbejdstidsaftale; typisk vil de blive brugt på lønstigninger for udvalgte grupper, f.eks. med høj eller lav anciennitet, særlige funktioner, pension eller ulempetillæg/særydelser.

 • Et fleksibelt og holdbart arbejdsliv

  I en velfærdssektor der er hårdt presset, er arbejdsgiverne dybt afhængige af vores fleksibilitet, når enderne på den enkelte arbejdsplads skal mødes. Men fleksibiliteten skal også gå den anden vej. Ved OK24 vil vi rette fokus på de vilkår, der underbygger et fleksibelt og bæredygtigt arbejdsliv, hvor man kan bruge sin faglighed og løse opgaverne med kvalitet og samtidig have et privatliv med alt hvad dertil hører.

 • Kompetenceudvikling

  Det er vores grundholdning, at det er arbejdsgivers pligt at sikre løbende kompetenceudvikling. Samtidig er der bekymring for, om der stilles den tilstrækkelige kompetenceudvikling til rådighed. Det er således et dilemma, om vi alligevel skal stille krav om, at der afsættes overenskomstmidler til efter- og videreuddannelse i OK-forhandlingerne, eller om det er noget helt andet der skal til.


Emneord