Regioner og sektioner

Farmakonomforeningen er opdelt i regioner, sektioner og en enkelt kreds. Opdelingen afspejler, hvor arbejdspladsen ligger geografisk eller hvilken branche den er en del af.

Som medlem er du velkommen til at deltage i møder, der afholdes i alle regioner og sektioner. Ønsker du at sidde i bestyrelsen, kan det kun være i den, som din arbejdsplads hører til.

Kontakt foreningens sekretariat, hvis du er er i tvivl.

Regionerne

Farmakonomer ansat på privat apotek er organiseret i fem regioner, der dækker hele Danmark. Du hører som medlem til i den region, hvor din arbejdsplads ligger. Undtagen hvis du er ledig. Da hører du til i den region, hvor du har din privatadresse.

Sektioner og kreds  

Der er tre sektioner. Du hører til i Industrisektionen, hvis du er farmakonom i en privat virksomhed, for eksempel en lægepraksis eller medicinalvirksomhed. Som ansat i det offentlige – stat, region eller kommune – hører du til i Den offentlige sektion.

Farmakonomeleverne er organiseret i Elevsektionen.  

Hvis du er ansat på Færøerne, er du medlem af Kreds Færøerne.

Generalforsamlinger

Regions- og sektionsbestyrelserne vælges på en generalforsamling. Læs mere her.


Emneord