Regioner og sektioner

Farmakonomforeningen er i dag opdelt i regioner, sektioner og en enkelt kreds. Opdelingen afspejler, hvor arbejdspladsen ligger geografisk eller hvilken branche den er en del af. I maj 2023 er der vedtaget nye vedtægter, og foreningen vil fremadrettet være organiseret i kredse baseret på den regionale opdeling af Danmark. I september er der generalforsamlinger for første gang i de nye kredse, der erstatter den gamle struktur. Indtil da vil du her på siden kunne se de nuværende bestyrelser.

Som medlem er du velkommen til at deltage i møder, der afholdes i alle regioner og sektioner. Ønsker du at sidde i bestyrelsen, kan det kun være i den, som din arbejdsplads hører til.

Kontakt foreningens sekretariat, hvis du er er i tvivl.

Regionerne

Farmakonomer ansat på privat apotek er lige nu organiseret i fem regioner, der dækker hele Danmark. Du hører som medlem til i den region, hvor din arbejdsplads ligger. Undtagen hvis du er ledig. Da hører du til i den region, hvor du har din privatadresse.

Sektioner og kreds  

Der er tre sektioner. Du hører lige nu til i Industrisektionen, hvis du er farmakonom i en privat virksomhed, for eksempel en lægepraksis eller medicinalvirksomhed. Som ansat i det offentlige – stat, region eller kommune – hører du lige nu til i Den offentlige sektion.

Farmakonomeleverne har sin egen bestyrelse. Den kan du læse mere om her.  

Hvis du er ansat på Færøerne, er du medlem af Kreds Færøerne.

Generalforsamlinger

Regions- og sektionsbestyrelserne vælges på en generalforsamling. Læs mere her.


Emneord