Udstationering for farmakonomelever

Er du farmakonomelev og har du overvejet at tage din udstationering i udlandet? Så kan du søge støtte hos Farmakonomforeningen til dine transportudgifter.

I løbet af din uddannelse skal du udstationeres i alt fire uger.

Ønsker du udstationering i udlandet, Færøerne eller Grønland, og har du fået godkendt dit formål af Farmakonomskolen, kan du søge støtte til dine transportudgifter hos Farmakonomforeningen. Der ydes ikke tilskud til lande, hvortil Udenrigsministeriet fraråder indrejse.

Kriterier for støtten

 • Der gives kun tilskud til transportudgifter – de billigst mulige
 • Farmakonomskolen skal forinden have lavet en faglig vurdering af din ansøgning og formålet for udstationeringen. Herunder en eventuel godkendelse af en dispensationsansøgning
 • Du skal have være medlem af Farmakonomforeningen og have været det i minimum seks måneder ved ansøgningstidspunktet
 • Der kan kun ansøges fremadrettet
 • Sådan søger du støtte til din udstationering

  Hent og udfyld ansøgningsskemaet

  • Hvis din udstationering kræver en dispensationsansøgning, skal den godkendes af skolen og vedlægges
  • Vedlæg en kopi af udstationeringsbilaget – det vil sige det faglige formål med udstationeringen
  • Dine samlede udgifter i forbindelse med udstationeringen og din apotekers eventuelle bidrag skal fremgå af ansøgningen
  • Udgifter til transporten skal dokumenteres med fx et skærmprint af en søgning på billetterne


  Ansøgningen skal sendes til

  Det udfyldte ansøgningsskema sendes sammen med skolens godkendelse af det faglige formål, eventuelt dispensationsgodkendelse, udstationeringsbilaget og en oversigt over dine samlede udgifter til ff@farmakonom.dk

  Skriv i emnefeltet på din mail: ”Ansøgning vedr. udstationering”.

  Ansøgninger tages op løbende. Du kan forvente svar på din mail indenfor en måned.

  Husk at sende bilagene

  Du får udbetalt beløbet, når bilagene (alle de originale kvitteringer for flybilletter med videre) kan fremvises til Farmakonomforeningens sekretariat. Send dine udgiftsbilag/kvitteringer og kontooplysninger til ff@farmakonom.dk

   

Dispensationsansøgning

Hvis du vil udstationeres i udlandet skal du søge en dispensationsgodkendelse på Farmakonomskolen. Dog ikke hvis du søger udstationering på Færøerne.

Når du sender din ansøgning til Farmakonomforeningen skal den indeholde:

 • Det udfyldte ansøgningskema her fra siden
 • En kopi af udstationeringsbilaget (det faglige formål for udstationeringen)
 • Evt. dispensationsgodkendelse fra Farmakonomskolen
 • Dine samlede udgifter i forbindelse med udstationeringen og din apotekers eventuelle bidrag skal fremgå af ansøgningen
 • Udgifter til transporten skal dokumenteres med fx et skærmprint af en søgning på billetterne

Du skal sende dem til Lene Dyhr på mail: ff@farmakonom.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen till at kontakte:

Lene Dyhr
Lene Dyhr

Administrativ medarbejder

Dir.tlf: 4214 4807

ldy@farmakonom.dk


Emneord