Praktikpladsankenævnet

Praktikpladsankenævnet skal holde øje med, at apotekerne lever op til retningslinjerne for farmakonomuddannelsens praktikperiode.

Praktikpladsankenævnet skal holde øje med, at apotekerne lever op til retningslinjerne for farmakonomuddannelsens praktikperiode.

Nævnet kan gribe ind i sager, hvor apotekere har overtrådt Farmakonomskolens retningslinjer for, hvordan praktikperioden skal gennemføres.

Hvis det sker, kan nævnet enten vælge at kritisere den pågældende apoteker eller opfordre Danmarks Apotekerforening til i en periode suspendere et tilskud, som er en del af apotekets økonomiske grundlag.

  • Nævnets medlemmer

    Nævnets medlemmer:

    Formand Ann-Mari Grønbæk er Farmakonomforeningens repræsentant.

    Apoteker Per Wisbech, Svendborg Sct. Nicolai Apotek, er Apotekerforeningens repræsentant.

    Farmaceut Camilla Lauemøller, censorformand, Undervisningsministeriet.  

Statutter for praktikpladsankenævnet

Besøg farmakonomuddannelsens hjemmeside.

Elevsektionen i Farmakonomforeningen.


Emneord