Løn i industrien

Din løn afhænger af mange forhold både som menig medarbejder eller leder i industrien. Det er vigtigt, om du alene er ansat på en individuel kontrakt eller er dækket af en overenskomst.

Din løn og pensionsvilkår er på nogle virksomheder en del af overenskomsten. Men bliver du ansat på en virksomhed, der ikke har overenskomst, er det vilkårene i din individuelle kontrakt, der er afgørende.

Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan rammerne er for din lønforhandling både ved ansættelsen og fremadrettet. Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, et det i den, at dine lønvilkår er fastsat.

Du kan ved en lønforhandling trække på Farmakonomforeningen. Vi har løbende kontakt med andre farmakonomer i industrien. Desuden giver foreningens interne lønstatistik os et godt kendskab til lønniveauerne og ansættelsesvilkårene på området.

Du kan altid få rådgivning og sparring i forhold til din kontrakt, når det handler om løn, men også når det gælder andre vilkår.

  • Lederløn for farmakonomer i industrien

    Farmakonomer, der er ansat som ledere i industrien, har meget forskellig indplacering alt efter hvilke aftaler, der er lavet på den enkelte virksomhed.

    Som leder/koordinator på Pharmakon er der aftalt et tillæg som en del af overenskomsten.

    Bliver du ansat på en individuel kontrakt, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du fremadrettet kan forhandle din løn, også efter du er ansat. Farmakonomforeningen har gennem vores kendskab til området, samt foreningens årlige lønstatistik, godt kendskab til lønniveauerne på området.

    Det er det vigtigt, at du kontakter Farmakonomforeningen og får rådgivning og sparring i forhold til dine krav til kontrakten, både når det handler om løn, ferie og andre vilkår du måtte ønske at få med i kontrakten.


Emneord