Din løn som farmakonomelev

Som farmakonomelev får du løn under uddannelse.

Lønnen følger den gældende overenskomst mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.

Det er ikke muligt at få voksenelevløn på uddannelsen som farmakonom. Hvis du har særlige behov for støtte, så kontakt din lokale kommune, og spørg til dine muligheder. 

Elevlønninger 

  1.4.2021 1.10.2021 1.4.2022 1.10.2022 1.4.2023 1.10.2023
1. år 12.738 kr. 12.779 kr. 13.019 kr.  13.108  13.329  13.377
2. år 13.612 kr. 13.656 kr. 13.912 kr.  14.007  14.244  14.295
3. år 14.521 kr. 14.568 kr. 14.841 kr.  14.942  15.195  15.249

Oprykning til næste løntrin sker den 1. august.

Løn for elever der gives merit

Elever, der af Farmakonomskolen gives merit ved påbegyndelsen af uddannelsen, vil få et tilsvarende antal måneders lønanciennitet tillagt. Farmakonomeleverne stiger således til næste løntrin på samme tidspunkt, som de øvrige elever på samme uddannelsestrin.


Emneord