Din løn som farmakonomelev

Som farmakonomelev får du løn under uddannelse.

Lønnen følger den gældende overenskomst mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.

Det er ikke muligt at få voksenelevløn på uddannelsen som farmakonom. Hvis du har særlige behov for støtte, så kontakt din lokale kommune, og spørg til dine muligheder. 

Elevlønninger 

Bemærk, at lønningerne pr. 1. april 2022, 1. oktober 2022, 1. april 2023 og 1. oktober 2023 kan ændre sig i henhold til den aftalte reguleringsordning.

  1.4.2021 1.10.2021 1.4.2022 1.10.2022 1.4.2023 1.2.2023
1. år 12.738 kr. 12.779 kr. 13.019 kr. 13.079 kr. 13.317 kr. 13.365 kr.
2. år 13.612 kr. 13.656 kr. 13.912 kr. 13.976 kr. 14.230 kr. 14.281 kr.
3. år 14.521 kr. 14.568 kr. 14.841 kr. 14.909 kr. 15.181 kr. 15.235 kr.

Oprykning til næste løntrin sker den 1. august.

Løn for elever der gives merit

Elever, der af Farmakonomskolen gives merit ved påbegyndelsen af uddannelsen, vil få et tilsvarende antal måneders lønanciennitet tillagt. Farmakonomeleverne stiger således til næste løntrin på samme tidspunkt, som de øvrige elever på samme uddannelsestrin.


Emneord