Løn i regionerne

Find dit lønskema og få overblik over din løn, når du er ansat som farmakonom i en region.

Når du er ansat på et sygehusapotek, en hospitalsafdeling eller et andet sted i regionerne, forhandles din løn ud fra de aftaler, der er indgået mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner.

Din løn består af grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og evt. resultatløn.

Da foreningen har forhandlingsretten vil det være din lokale tillidsrepræsentant (TR), der forhandler lønnen. Har du ikke en TR, vil det være foreningens sekretariat, der forhandler din løn.

Lønskema for farmakonomer regionerne

 • Lederløn i regionerne

  På sygehusapotekerne afhænger lederens løn af indplacering på en lønskala.

  Farmakonomer, der er ansat som ledere på sygehusapotek, aflønnes i henhold til:

  Sundhedskartellets lederoverenskomst med Danske Regioner

  Ledernes lønskala består af trinene L1- L16, og farmakonomer kan som ledere indplaceres fra løntrin L1 og opefter. Det aftales lokalt, hvor på lønskalaen den enkelte stillings grundløn skal indplaceres.

  Udgangspunktet for indplaceringen skal ses i forhold til stillingens kompetenceområde, ansvar og opgaver, der fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen. Sundhedskartellet og Danske Regioner har aftalt en vejledning til indplacering af ledere.

  Ledere har desuden mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionstillæg i forhold til opgaver og kompetencer.

 • Grundlønnen

  Farmakonomer med mindre end otte års anciennitet indenfor faget efter endt uddannelse, indplaceres på trin 4. Farmakonomer med mere end otte års anciennitet indplaceres på trin 5. Til farmakonomer, som har 10 års anciennitet, ydes et pensionsgivende tillæg. De aktuelle satser kan ses i Lønskemaet ovenfor.

 • Aftaler om forhandling af løn

  Aftale med Danske Regioner om lokal løndannelse.

  Pjece fra Sundhedskartellet med råd til, hvordan man som TR forhandler løn til sine kolleger (DSR 2011).


Emneord