Løn i staten

Find dit lønskema og få overblik over din løn, når du er ansat som farmakonom i staten.

Når du, som farmakonom, er ansat på en arbejdsplads der er ejet af Staten eller som har driftsoverenskomst med Staten, forhandles din løn ud fra de aftaler der er indgået mellem CFU og Finansministeriet.

Lønnen består af grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og evt. resultatløn.
Farmakonomforeningen har forhandlingsretten og det vil derfor det være din lokale TR, der forhandler lønnen. Har du ikke en TR, vil det være foreningens sekretariat, der forhandler din løn på plads - naturligvis i tæt samarbejde med dig.

Lønskema for farmakonomer i staten

  • Løngruppe placering

    Alle farmakonomer indplaceres i løngruppe 1 hvor der er tre satser.
    Eneste afvigelse fra dette er farmakonomer, der har undervisningsopgaver på et dansk universitet, og som skal indplaceres i løngruppe 2.

  • Funktionsløn og kvalifikationsløn

    Forhandles ved ansættelsestidspunktet og kan løbende forhandles ved de årlige lønforhandlinger. De afhænger både af de kvalifikationer og de funktioner, den enkelte farmakonom har og de opgaver der skal løses. På det statslige område er der ikke afsat specifikke midler til lokal løndannelse, men der kan alligevel være aftalt midler lokalt. Spørg din TR, hvordan det er hos dig.


Emneord