Karriereveje

Her kan du læse om de mange karriereveje, du har som farmakonom.

Som farmakonom har du mange karriereveje, og det er vigtigt at blive klar på, hvilken vej du ønsker at gå. Vil du være leder? Specialiserer dig? Eller have det samme job på en ny arbejdsplads? Eller måske være farmakonom på et helt nyt fagområde - fx i en kommune?

Som farmakonom har du forskellige veje, du kan gå:

 • Specialisering

  Du kan specialisere dig indenfor et specifikt felt. Et felt kan være en konkret ydelse, en patientgruppe eller en ”niche,” som du har særligt fokus på. Det kan fx være inden for kvalitetssikring, undervisning, rygestop, produktion eller monitorering.

  En specialisering behøver ikke være fagspecifik. Ved at få et tillidshverv som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant dykker du ned i felter som organisering, arbejdsmiljø og politik. På samme måde kan du som uddannelsesansvarlig specialisere dig i uddannelsesvejledning.

   

 • Leder

  Du kan blive leder. Man kan blive personaleleder, hvor man har ansvar for en eller flere medarbejdere. Man kan også blive faglig leder, hvor man har ansvar for en række konkrete opgaver eller et fagligt team. Du kan også finde lederstilling, hvor du både har fagligt ansvar og personaleansvar. 

 • Nyt fagområde

  På et nyt fagområde kan dine farmakonomfaglighed komme i spil på en helt anden måde – et nyt fagområde kan fx være et sektorskifte, hvor du skifter fra at arbejde på privat apotek til en kommune, eller skifter fra en produktionsvirksomhed til privat apotek.

 • Samme job, nyt sted

  Hvis du grundlæggende er glad for dine nuværende opgaver, men ønsker at sætte dem i spil på en anden arbejdsplads, kan du kigge efter samme type stilling andre steder - kig efter jobopslag eller søg uopfordret.

Når du er afklaret omkring, hvad du gerne vil, kan du lægge en strategi for, hvordan du kommer i mål.

Mange tror, at det helt naturligt kræver nyt job, hvis man vil ”gøre noget” ved sin karriere. Det behøver det ikke - nødvendigvis. Det kan være, at der er muligheder på din nuværende arbejdsplads.

Læs mere om dine udviklingsmuligheder på nuværende arbejdsplads

Tal karriereudvikling med din chef

Dine rettigheder til kompetenceudvikling

- alternativt kan dit karrierevalg kræve et jobskifte.

Du kan vælge karrierevej indenfor forskellige områder. Her kan du læse om de forskellige sektorer, hvor du kan gøre karriere som farmakonom:

 • Privat apotek

  Som ansat på privat apotek er der mange udviklingsmuligheder, men som farmakonom her skal du først og fremmest kunne lide den direkte kundekontakt, da de fleste jobs vil indeholde en høj grad af skrankebetjening. Det bliver også din spidskompetence, og du bliver god til den individuelle rådgivning og medicinhåndtering.

  Du kan som farmakonom dygtiggøre dig i den enkelte rådgivning og blive en ”specialist” i mødet med den enkelte borger eller specialisere dig mere specifikt i et eller flere faglige områder, fx logistik, sundhedsydelser (fx rygestopvejledning eller TPI) undervisning (fx for specifikke patientgrupper såsom diabetikere) eller marketing (fx kan du være ansvarlig for apotekets kampagner eller facebookprofil), eller du kan arbejde i bredden som generalist, hvor du er involveret i mange forskellige opgaver.

  Du kan også blive uddannelsesvejleder, hvor du er ansvarlig for, at eleverne får en god og givende elevtid på apoteket, ligesom at du kan blive valgt til tillidshverv som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

  Hvis du drømmer om at blive leder, kan du også gå denne vej - enten med personaleansvar eller som faglig leder med ansvar for et område.

  Som farmakonom på privat apotek kan du også specialisere og fordybe dig ved at lave faglige projekter, og du kan søge udviklingspuljen om penge. Du kan læse mere om denne mulighed her.

  Mange apoteker er aktive på de sociale medier og slår deres ledige stillinger op der, lige som de slår ledige stillinger op på Farmakonomforeningens hjemmeside. Men der er også mange, der ansætter farmakonomer gennem deres eller deres medarbejderes netværk. Så hvis du gerne vil arbejde på et bestemt apotek, kan det være en god idé at kontakte apotekeren det pågældende sted og spørge, om der er brug for en med dine kompetencer og interesser.

  Vil du inspireres? 

  Læs om Mia Schmidt, der er rygestopvejleder på apotek

  Læs om Sanne Larsen og Mette Dideriksen, der er vaccinatører på apotek

  Læs om Esther Faaborg Liboriussen som har specialiseret sig i heilpraktik (bl.a. homøopati) på St. Thomas Apotek i Vejle

  Hør og se Kim Van Heesch Hergot fortælle om, at være leder på et apotek #1

  Hør og se Maria Wiberg-Hansen fortælle om at være leder på et apotek #2

 • Industrien

  Industriområdet som arbejdsområde for farmakonomer udgøres traditionelt af lægemiddelindustrien, men der er også andre typer af industrivirksomheder, hvor du som farmakonom kan bruge dine kompetencer - fx indenfor biotek, fødevarer, laboratorier og andre typer af produktionsvirksomheder – fx kemisk produktion.

  Som farmakonom er det især dine kompetencer inden for kvalitetssikring, monitorering, produktion og logistik, der er bud efter på industriområdet - men du kan også anvende dine kompetencer inden for salg, kundeservice eller IT. Det er områder, hvor vi også ser, at farmakonomer bliver ansat, fordi du – med afsæt i din grunduddannelse og din erhvervserfaring fra privat apotek – allerede har flair for områderne.

  Fælles for mange af industrivirksomhederne er, at de ikke slår farmakonomstillinger op, men i stedet søger efter medarbejdere, der har nogle bestemte kompetencer. Og det er her, du ikke skal lade dig begrænse ved alene at fokusere på den vare, der produceres eller sælges, men i stedet se på hvilke kompetencer, stillingen kræver.

  Hvis du fx har arbejdet med kvalitetssikring på privat apotek eller på en lægemiddelvirksomhed, kan du også – med lidt oplæring - arbejde med kvalitetssikring på en fabrik, der fremstiller maling.

  Stillinger bliver typisk slået op på online jobportaler, som fx Jobindex, men de fleste større virksomheder har også en jobportal på deres egen hjemmeside, hvor du kan holde øje med ledige jobs. Det kan også være en god idé at have en profil og følge virksomhederne på Linkedin, hvor mange af virksomhederne er aktive. Nogle virksomheder opfordrer også direkte til, at man søger uopfordret og anviser på hjemmesiden, hvordan det kan gøres.

  Vil du inspireres? 

  Læs om farmakonomerne der arbejder hos AJ Vaccines 

  Læs om Betül Koyuncus job som farmakonom på NovoNordisk

  Læs om Annemette Asker Boye, der er farmakonom hos Pharmacosmos

 • Regionerne

  Regionerne er den største offentlige arbejdsplads for farmakonomer. Farmakonomer er her primært ansat på sygehusapotekerne, mens enkelte bliver ansat direkte på en afdeling af sygehuset, som eks. en lungemedicinsk afdeling.

  Som farmakonom på et sygehusapotek kan du have forskellige primære opgaver. Det kan fx være klinisk farmaceutisk service, medicinmanagement, kvalitetsopgaver, logistik eller produktion. Det sidste kan være i eks. cytostatikaproduktionen eller i en anden sterilproduktion.

  Opgaverne i produktionen er uden direkte patientkontakt, mens opgaverne i den kliniske farmaci og især medicinmanagement har meget direkte patientkontakt.

  Som regionalt ansat farmakonom arbejder man i et tværfagligt miljø sammen med mange andre sundhedsprofessionelle.

  Der er mange farmakonomstillinger i de fem regioner, og stillinger her slås typisk op. Er du interesseret i en stilling på et sygehusapotek eller på et sygehus, så hold øje med regionernes stillingsopslag, da de som regel søger direkte efter farmakonomer.

  Vil du inspireres?

  Læs om Inge Burmeister, der er GCP-koordinator på Odense Universitetshospital

  Læs om farmakonomerne i cytostatikaproduktionen i Herning

  Hør og se Christina Grande fortælle om at være funktionsleder på et sygehusapotek

  Hør og se Lisbet Christensen fortælle om at være leder på et sygehusapotek

  Læs om Tine Kvist, der deltager i forskningsarbejde i hendes job i produktionen på Hospitalapoteket Region Midt i Skejby

  Læs om Kristina Rødskov Jensen, der er ansat på Gastromedicinsk afdeling på Frederikssund Hospital

  Læs om Birgitte Warthoe Rafaelsen som har det daglige ansvar for livsvigtig medicin til hjerte-lungepatienter på Region Hovedstadens sygehusapotek

  Læs om farmakonomerne på Ortopædkirurgisk sengeafsnit på Regionshospitalet i Horsens der har fået Smart-prisen

 • Kommunerne

  Der er flere og flere kommuner, der får øjnene op for farmakonomernes kompetencer og antallet af farmakonomer, der er kommunalt ansat er derfor stigende.

  Arbejdsopgaverne og jobmulighederne er mange, men de fleste er typisk ansat inden for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentre, bosteder og rehabilitetsafdelinger, hvor der bl.a. arbejdes med medicinhåndtering, undervisning og patientsikkerhedsarbejde.

  Der er også farmakonomer, som er ansat til at lave konkrete sundhedsfaglige ydelser, som fx rygestopsinstruktører eller på misbrugsområdet, hvor de står for udlevering og kontrol af medicin til misbrugere.

  For dig som farmakonom er der flere veje ind i en kommune. Nogle farmakonomstillinger i kommuner slås op, men farmakonomer finder også jobs ved at søge stillinger, hvor der søges en medarbejder til fx medicinhåndtering på et plejehjem eller et bosted, men hvor farmakonomer ikke nævnes direkte i jobopslaget.

  Der er også nogle, der bliver ansat ved uopfordret at henvende sig til – fx til lederen af en institution og gøre opmærksom på deres kompetencer inden for fx medicinhåndtering og deres viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser.

  Vil du inspireres?

  Gode råd til jobsøgning i kommunen

  Læs om, hvorfor Helsingør kommune vil ansætte en farmakonom i rehabiliterings- og træningscenter

  Læs om Pernille Hvass, der er farmakonom i Tårnby Kommune

  Læs om Sara Frantzen, der selv sparkede døren ind i en kommune

  Læs om Randi Reinsborg, der er farmakonom i Halsnæs Kommune

  Se en video om fordelene ved farmakonomer i kommuner - fra begge sider af bordet.

 • Staten

  Staten som helhed er en af Danmarks største arbejdspladser. For farmakonomer er det dog fortsat et lille jobområde, men med potentiale for, at farmakonomer kan fylde mere.   

  De fleste farmakonomer i staten er i dag ansat på Statens Serum Institut eller i Lægemiddelstyrelsen. Her kan du som farmakonom varetage forskellige opgaver som fx kontrol af lægemidler, der kommer ind i landet, anden kvalitetssikring eller fx understøtte vaccineudrulning.

  Du kan også blive ansat som underviser eller medhjælper på uddannelsesinstitutioner på eks. SOSU-skolerne. Her kan opgaven fx være at forberede de kommende SOSU-assistenter på arbejdet med medicinhåndtering i praksis.

  Er du interesseret i at søge job i staten, kan du holde øje med stillinger, der bliver slået op på de generelle jobdatabaser – fx jobindex.  

  Vil du inspireres?

  Læs om, hvad farmakonomer laver hos Lægemiddelstyrelsen

  Læs om Vibeke Grøsfjeld Christensen, der er farmakonom på Institut for veterinær- og husdyrvidenskab på Københavns Universitet

   

 • Lægepraksis

  Farmakonomer i lægepraksis ansættes enten i jobbet som lægesekretær eller specifikt som farmakonom. Arbejdet er typisk en kombination af administrative opgaver og mere patientnære kliniske opgaver.

  De administrative opgaver kan fx være telefonpasning, kalenderstyring, recepthåndtering og varebestilling, mens de kliniske opgaver ofte indebærer tæt patientkontakt som blodprøvetagning, urinanalyser, EKG- og blodtryksmålinger og samtaler med patienterne om fx udtrapning af afhængighedsskabende medicin. En stilling i lægepraksis er generelt meget patientfokuseret. Samtidig involverer jobbet typisk et meget tæt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper.

  Som farmakonom i lægepraksis trækker du på dine særlige kompetencer og din viden indenfor: Medicinbivirkninger og -interaktion, erfaring med recepthåndtering og tilskudsregler, uddannelse indenfor patienthåndtering, kommunikation og rådgivning samt viden om sygdomslære fx i forbindelse med visitationen og vejledning af patienterne.

  Det er sjældent, at en lægepraksis annoncerer specifikt efter en farmakonom, og de kan søge specifikt efter andre sundhedsfaglige faggrupper til lægesekretærstillinger/hjælpepersonale. Som farmakonom skal det dog ikke afholde dig fra at søge jobbet. Med en sundhedsfaglig grunduddannelse og dine kompetencer kan du sagtens være den oplagte kandidat.

  Vil du inspireres?

  Få tips til, hvordan du finder et job i lægepraksis

  Læs om Maja Petterson, der fortæller om sit job i lægepraksis

  Find inspiration om jobbet som farmakonom i lægepraksis i dette samlede hæfte

  Lægesekretær med et opkald

  Se denne video, hvor farmakonom Maja Petterson fortæller, hvorfor skal man ansætte en farmakonom i lægepraksis

 • Detailhandel

  Der er flere og flere farmakonomer, der ansættes i detailhandlen indenfor områder, som er nærtbeslægtede med apotekshandel, fx handelsvirksomheder der sælger sundheds- eller plejeprodukter. Her kan du som farmakonom få ansættelse i både fysiske butikker og webshops.

  Der er fx farmakonomer ansat i Matas, hvor man som farmakonom rådgiver omkring kosttilskud samt håndkøbslægemidler, samtidig med at man også står for almindeligt salg af butikkens varer sammen med resten af butikkens personale . Der er også farmakonomer ansat i andre butikker, der sælger sundhedsvarer, fx Med24 og Helsam.

  Hvis du gerne vil have job i detailhandlen kan du godt holde øje med jobopslag. Det er dog kun få opslag, hvor de specifikt søger efter farmakonomer. Det mest almindelige er også her, at der ikke søges efter en medarbejder med en bestemt uddannelse, men efter en medarbejder med bestemte kompetencer. Det er derfor med at læse stillingsopslagene godt igennem og overveje om du ikke matcher det, der efterspørges, selvom der ikke specifikt efterspørges farmakonomer.

  Job inden for dette område bliver typisk slået op online, fx på JobIndex, eller på virksomhedernes egne hjemmesider. Det er derfor en god idé at holde øje med dem, hvis du gerne vil arbejde i en bestemt virksomhed.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning